ffRekenen Kenmerken    Didactiek Praktisch Toekomst Contact

Dé rekenmethode die rekenangst serieus neemt!

Begrijpelijke beelden ffRekenen is een gratis rekenpakket voor jong-volwassenen en is bijzonder bruikbaar in het vo en mbo.
ffRekenen is gemaakt in opdracht van het Steunpunt Taal en Rekenen in samenwerking met de stuurgroep ffRekenen.
ffRekenen is nu al goed bruikbaar om zwakke rekenaars een solide rekenbasis te verschaffen. In maart 2014 is het project afgerond.

ffRekenen bestaat dan uit 40 leereenheden; 400 praktische contextopgaven op 4 verschillende niveaus; meer dan 5000 automatiseringsopgaven.

ffRekenen (per 30 april 2014):
Is gratis beschikbaar t/m juli 2014; mogelijk daarna een geringe
onderhoudsbijdrage.
Dekt ruimschoots referentieniveau 1F.
Ingedeeld in de 4 rekendomeinen.
Geeft uitleg met speciaal ontworpen animaties.
Meer dan 3.000 opgaven in context toegespitst op één bewerking.
400 opgaven met een mix van bewerkingen ingedeeld naar 4 niveaus.
Meer dan 5.000 automatiseringsoefeningen met sturende feedback in Extra Oefenen.
Toetssysteem met nulmeting en eindtoetsen op niveau 1F en 1S, plus 6 Voortgangstoetsen.
Volgsysteem met eenvoudig instelbare filters om eigen analyses en huiswerkcontrole mogelijk te maken.

Klik voor een korte presentatie van ffRekenen op de knop VIDEO.
Klik om ffRekenen direct te gebruiken (ev. met eerst een informatieve rondleiding) op de knop LOGIN.
U kunt voor verdieping ook onze brochure over ffRekenen downloaden.
Klik voor verdere informatie of contactgegevens op de tabs boven aan deze pagina.